สำหรับนักเรียน

ทำแบบสำรวจระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2566

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน คือ "1234"

สำหรับครู

สำหรับผู้ดูแลระบบ