โลโก้โรงเรียนวัดหัวป่า-1

โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จังหวัดสงขลา

เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140

โทรศัพท์ : 082-233-9788 (ผู้อำนวยการ)

อีเมล์ : school@wathuapa.ac.th

FACEBOOK : https://www.facebook.com/huapaschool

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1