ขอความร่วมมือครูผู้สอนทุกท่าน ส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ
สำหรับจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

เมื่อส่งไฟล์แล้วประมาณ 5 นาที รายการจะแสดงด้านล่างนี้