การใช้งานสำหรับแจ้งเหตุ

เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง ?

สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกแจ้งเหตุ

หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว ต้องทำอย่างไร?

แจ้งเรื่องผ่านระบบจะเป็นความลับแค่ไหน

แล้วใครจะสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้บ้าง ?

หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center

หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่ ?

ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง ?

นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำอย่างไร ?

นักเรียนแจ้งเล่น ๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น ?

สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกการแจ้งเหตุ

ผู้ปกครองแจ้งได้ไหม