คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบของ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
เป็นช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลในการสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถาม โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง โดยผู้สอบถามสามารถถามข้อมูลต่าง ๆ โดยคลิกที่เมนู สร้างคำถาม และดำเนินการ ดังนี้
1. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
2. เมื่อหน่วยงานได้รับคำถาม จะดำเนินการตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง