กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

      วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ภายใต้คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง