กิจกรรมวันไหว้ครู

“ครูคือผู้นำทาง ชี้แนะสิ่งถูกผิด ให้ลูกศิษย์ได้ก้าวเดินอย่างภาคภูมิ”
กิจกรรม วันไหว้ครู ๒๕๖๗
– ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ –