วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ทำพิธีเจิมหนังสือ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู คำปฏิญาณตน และได้นำพานดอกไม้ พานธูปเทียน กรวยดอกไม้ ขึ้นไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ฝากตัวเป็นศิษย์และระลึกถึงพระคุณครู