วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอระโนด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูอำเภอระโนด ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ฝ่ายเกียรติบัตร ปฏิบัติหน้าที่จัดทำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น เพื่อมอบให้ครูที่ได้รับคัดเลือกและจัดเตรียมลำดับเลขที่นั่งสำหรับผู้รับเกียรติบัตร และในภาคบ่ายได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬา โรงเรียนระโนดวิทยา