โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) นำโดยนางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรชม, โรงเรียนแจ้งวิทยา และโรงเรียนอนุบาสงขลา เป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะเพื่อให้มีนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคใต้ โดยโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ไปแข่งขันต่อในระดับภาคใต้ จำนวน 3 รายการ คือ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3 , การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 และการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ซึ่งจะไปเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566