โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดย นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ออกบำเพ็ญประโยชน์บริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) และศาลาเอนกประสงค์ภายในวัดหัวป่า ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา