8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนระโนดวิทยา

          มูลนิธิชาวระโนดได้จัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในท้องที่อำเภอระโนด ประจำปี 2565 โดยให้คณะกรรมการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนระโนดวิทยา มีนักเรียนโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนมูลนิธิชาวระโนด ประเภททุนขาดแคลน จำนวน 6 คน และทุนพิเศษ จำนวน 1 คน รวม 7 คน โดยมี นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) พร้อมด้วยครู
อโนทัย แก่นบุญ, ครูละเมียด ศิริรักภักดี และครูสิทธิพงษ์ อินทรโยธา นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับทุนตามวันและสถานที่ดังกล่าว