วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

           นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับมอบ