คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ยินดีต้อนรับ นางสาวสุภาพร บุญทวี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ด้วยความยินดียิ่ง