วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

          โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมการประจำอำเภอระโนด “ทุ่งรวงทองเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในฝ่ายกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ขบวนพาเหรด และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาประเภทต่าง ๆ ด้วย