วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

          นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้บริหาร ครู และบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยมีนายไพเจน มากสุรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาเปตอง สร้างความสามัคคีของคณะครูและบุคลากร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันเปตองของหน่วยงานภายนอกต่อไป ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครแข่งขัน รวมทั้งหมด 93 ทีม ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา 12 ทีม , อำเภอระโนด 24 ทีม , อำเภอสทิงพระ 12 ทีม , อำเภอสิงหนคร 27 ทีม , อำเภอกระแสสินธุ์ 4 ทีม , อำเภอนาหม่อม 4 ทีม และสพป.สงขลา เขต 1 จำนวน 10 ทีม