วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 
ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับ พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย และคณะ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามสอบถามการดำเนินงานของมูลนิธิรักเมืองไทยที่มีต่อสถานศึกษา พร้อมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา