วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 
ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับนายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นครศรีธรรมราชและสงขลา ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) และประชุมหารือเกี่ยวกับมูลนิธิครูผัด-ฉี่ฉิ้น จันทน์เสนะ