วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565  |  ณ โคก หนอง นา สพป.สงขลา เขต 1
          กิจกรรมเอามื้อสามัคคี