วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
          คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 ได้รับการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านขาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite โดยมีผลการตรวจไม่พบเชื้อทุกคน