วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ได้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิรักเมืองไทย ให้กับนักเรียน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ดังนี้
1. เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์ปลอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เด็กหญิงธัญรัตน์ อ่อซ้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. นางสาวจันทร์จิรา แสงช่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นายศดายุ ทองรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3