วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
          ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน