วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

          ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา